Ανατομικό πλαίσιο Royal με πύκνωση ανα 30mm

Πλαίσιο με πυκνή σανίδωση, με κενά 30mm. Καλυπτόμενη επιφάνεια: 76% της ελεύθερης επιφάνειας του πλαισίου.

Επιλογές ξύλου: α) Ανατομικές πήχες οξιάς, φάρδος 63mm, β) Ανατομικές πήχες ευκάλυπτου με επένδυση φελλού 63mm.

Το προϊόν έχει ελεγχθεί από εργαστήριο ελέγχου και ποιότητας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλούς χρήσης και καλής κατασκευής ΕΛΟΤ ΕΝ 1725:1998, ΕΛΟΤ ΕΝ 14073:1,2:2004  και ΕΛΟΤ ΕΝ 14074:2004

Το προϊόν συνοδεύεται από πενταετή εγγύηση.

Frame with thick planking, with gaps 30mm. Covered area: 76% of the free surface of the frame.
Wood Options: a) Anatomical cubits beech, width 80mm, b) Anatomical cubits eucalyptus-lined cork 62mm

The product has been tested by laboratory of quality control and complies with the requirements for safe use and good construction ELOT 1725:1998, ELOT 14073:1,2:2004 and ELOT EN 14074:2004.

The product comes with a five-year warranty.

Οι φωτογραφίες προστατεύονται σύμφωνα με το Νόμο Πνευματικών Δικαιωμάτων 2121/93.